Công trình Nhà ở – Kinh doanh

Công Trình Nhà ở kết hợp Kinh Doanh là xu thế tất yếu của kiến trúc hiện nay.

Khi mà diện tích đất ở các đô thị ngày càng thu hẹp.

Giải pháp kiến trúc hợp lý kết hợp hài hòa giữa tính chất kinh doanh của cửa hàng và căn hộ gia đình. 

 

Công trình liên quan