Thiết kế

  • Nhà Anh Hải
  • Công trình Beach Hotel
  • Công trình Nhà ở - Kinh doanh
  • Công trình Nhà xưởng Nha Trang
  • Shop Trang Sức - Lê Duẩn